Klimatkommunerna söker vikarierande samordnare!

Klimatkommunernas kansli söker nu en vikarie till kansliet under januari-oktober 2018, då en av de nuvarande samordnarna kommer att vara föräldraledig. Tillsammans med en kollega på Klimatkommunernas kansli driver du föreningens arbete kring påverkansfrågor och kommunikationsarbete (exempelvis genom att skriva debattartiklar och remissvar), planerar seminarier och nätverksträffar m.m. 

Uppdrag och prioriteringar av arbetet beslutas av föreningens styrelse. Tjänsten är placerad vid kommunkontoret i Lunds kommun, och är en del av den miljöstrategiska enhetens verksamhet. Enheten består av 12 personer som arbetar med miljömålsprogram, energiplan, energi- och klimatrådgivning och andra frågor som ligger nära Klimatkommunernas arbetsområde. Det finns därför goda möjligheter till utbyte av idéer och samarbete mellan kansliet och övriga kollegor på enheten.

Sista ansökningsdag är 2 november!

Läs mer i annonsen


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-10-24