Kolla på seminariet från Almedalen

Vårt seminarium Klimatarbete i framkant – Klimatkommunerna visar vägen finns att titta på här.

Vilka omställningar behövs på lokal nivå för att nå nettonollutsläpp år 2045? Och hur kan omställningarna genomföras? Klimatkommunernas medlemmar berättar och ger tips om hur framgångsrikt klimatarbete bedrivs i kommuner. Sveriges kommuner har kommit olika långt i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Variationen i bebyggelse, energiförsörjning, landskapsbild och politisk styrning varierar stort. Varje kommun har sina egna förutsättningar. Erfarenheter från de kommuner som kommit långt i klimatarbetet visar dock att vissa utmaningar är gemensamma och att genom kunskapsutbyte kan omställningstakten öka. För att uppnå den nationella målsättningen om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045, måste energisystem och fordonsflotta ställas om till förnybart. Och samtidigt måste de resurser som finnas användas på ett mer effektivt sätt. Kommuner kan styra detta genom översiktsplanering, krav vid byggande, förvaltning av fastigheter, upphandling, kommunikation med medborgare och lokalt näringsliv och mycket mer. Seminariet genomförs med stöd från Energimyndigheten.

Medverkande:

Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna och kommunalråd Östersund
Lennart Bondesson, styrelseledamot Klimatkommunerna och kommunalråd Örebro
Maria Gardfjell, styrelseledamot Klimatkommunerna och kommunalråd Uppsala
Katarina Luhr, Miljöborgarråd Stockholm Stad
Rikard Warlenius, styrelseledamot Klimatkommunerna och politiker Stockholm Stad
Björn Sigurdsson, klimatstrateg Uppsala


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-07-12