Nätverksträff i Stockholm

Uppstart för projektet Nettan!

I projektet Nettan ska vi identifiera vilka omställningar som behövs på lokal nivå för att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Under uppstartsträffen ska vi dels få inspiration om det långsiktiga arbetet och dels diskutera vad vi vill fokusera på i projektet.

Nettan bygger på att medlemmarna delar med sig av vad som behövs, vilka omställningar som de behöver hjälp med och vad som idag saknas för att vi ska nå nettonoll till 2045. I projektet kommer vi att göra omvärldsspaningar och ha tematräffar på de områden som deltagarna bestämmer, så ta chansen och kom på uppstartsträffen!

Uppstartsträffen hålls i Fores lokaler i Stockholm den 1 juni 2017 och inbjudan riktar sig till tjänstepersoner hos våra medlemmar.

Program och anmälningslänk finns här!


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-05-09

.