Nyheter april

"Det ska bli lättare och billigare för Malmöborna att sätta upp solpaneler på sina hus. I samband med regeringens lagförslag om att ta bort bygglov för solceller har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om en rad ytterligare insatser som ska underlätta för fastighetsägare att ställa om till en hållbar energiförbrukning."

 

Läs mer om hur Malmö stad gör det enklare att sätta upp solceller och andra nyheter från våra medlemskommuner i Klimatkommunernas nyhetsbrev!

Läs här.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-04-24

.