Nyheter februari

"Tilläggsisolering, nya ventilationsanläggningar, fönsterbyte, LED-belysning och närvarostyrning, ny och energieffektivare ventilation samt energibesparande styrfunktioner på värme- och ventilationssystem är bara första steget när Hagaängs förskola i Ågårdsområdet byggs om och energieffektiviseras. Nästa steg är att, inom ramen för projektet, utveckla metoder för att lära driftpersonal, förskolepedagoger och barn att använda byggnaden så energisnålt som möjligt.

– Vi vill hitta sätt att påverka dem som använder lokalerna och höja deras kunskaper om hur fastigheten är uppbyggd, hur installationerna fungerar och vad de kan göra för att påverka energiförbrukningen, säger Annika Börjeson, projektledare för Green Building A-Z i Lidköping."

Läs om detta och mycket mer i Klimatkommunernas februarinyheter.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-02-21