Nyheter mars

"I Stockholms produktion av fjärrvärme är avfall en viktig del av bränslemixen. Delar av avfallet har idag fossilt ursprung, som till exempel plast, textilier, gummi och oljerester. För att Stockholm ska kunna nå klimatmålen behöver fjärrvärmen bli helt fossilbränslefri, och avfallet som energiåtervinns bli fritt från fossila material."

Läs mer om Stockholms rapport om plast och om mycket mer i Klimatkommunernas nyhetsbrev.

Läs marsnyheter här.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-04-10

.