Nyhetsbrev mars 2019

2018 blev ett intensivt cykelår för Uppsala. Under året verkställde exempelvis Uppsala kommun 11,5 km nya cykelvägar eller cykelfält, 13,3 km cykelvägar rustades upp och cykelparkeringar med plats för totalt 1806 cyklar byggdes. 

Läs om Uppsalas cykelbokslut, aktuella klimathändelser och mycket mer i Klimatkommunerns marsnyheter.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-03-26

.