Nyhetsbrev september

Vad kan du hitta på Karlstads Återbrukskarta? Vilka är Elboven och agent Ström i Sollentuna? Hur ser resultatet från klimatväxling i Östersund ut? Och hur mår egentligen Jönköping? Svaren kan du läsa i Klimatkommunernas septembernyheter. 

Läs nyhetsbrevet här. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-09-26

.