Slutseminarium VEGA och nätverksträff i Örebro

Under 2016 har skolor runt om bland Klimatkommunernas medlemmar arbetat med att minska matens klimatpåverkan. I projektet VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande, har pedagoger, elever och kökspersonal gemensamt tagit fram och genomfört aktiviteter. Och nu är det dags att sprida resultatet! Första dagen av denna nätverksträff ägnas åt VEGA, där vi får höra hur skolorna arbetat. Dessutom får vi veta mer om matens klimatpåverkan och hur vi kan arbeta med att minska den. Dag två berättar Örebro om sitt klimatarbete med nedslag i bland annat Klimatsmart vardag, Örebrobostäders energieffektivisering och upphandling. Efter lunch kör vi en runda om vad som är på gång hos er i kommunerna.


Politiker och tjänstepersoner i våra medlemskommuner hälsas varmt välkomna till Örebro!

Inbjudan till träff i Örebro

 

Program

Torsdag den 24 november kl 9-16
Plats: Aulan och restaurangen Karolinska gymnasiet Olaigatan 25 Örebro

Programpunkter:

 • Välkomna Lisa Förare Winbladh, dagens moderator
 • Smartare Mat i Örebro, Elsa Fries
 • Vad har hänt i VEGA-projektet? Skolorna berättar om vilka åtgärder de har kommit fram till och genomfört. Vi får höra om svinntävlingar, veckans grönsak, matsalspimpning, klimatrecepttävling och mycket mer. Karolinska Gymnasiet i Örebro, Toltorpsskolan i Mölndal, Malmö Latin, Rudbecks gymnasium i Sollentuna, Orrviken och Sörgårdsskolan i Östersund, Nordenbergsskolan i Olofström och Väse skola i Karlstad
 • Kan vi knuffas i rätt riktning? Åsa Sandberg, Nudging Sweden
 • Vad händer på nationell nivå? Vilken statistik som finns kring matens klimatpåverkan? Vad som görs på nationell nivå för att minska matens klimatpåverkan? Anita Lundström, Naturvårdsverket
 • Gruppdiskussion Vilket stöd behöver kommuner för att jobba med att minska matens klimatpåverkan?
 • Hur går vi vidare? Cookalong i restaurangen. Louise Dahl vegoinspirerar, lagar mat och samtalar med gäster och representanter från de kommuner som medverkat i projektet

Middag
Dagen avslutas med en gemensam middag på restaurang Stadsträdgården. Klimatkommunerna står för mat, var och en står för dryck.

 

Fredag den 25 november kl 9-15
Plats: Rådhuset Örebro, ingång Drottninggatan 9

Programpunkter:

 • Välkomna och presentation av Örebro kommuns nya klimatstrategi. I juni antogs kommunens nya klimatstrategi och vi kommer att ge er en kort övergripande presentation av innehållet.
 • Det kommunala bolaget, Kumbro, berättar om sin roll i klimatomställningen, för att uppnå målen.
 • Hur tar sig Örebrobostäder an klimatutmaningen, hur effektiviserar man effektiviseringen? Här får ni följa med på en resa där Örebrobostäder berättar om hur energieffektivisering går till i praktiken.
 • Transporter, stadsplanering och Klimatsmart vardag. Trafikenheten berättar om hur vi jobbar med transporter och stadsplanering, samt tar oss med på några av utmaningarna inom kommunens koncept Klimatsmart vardag.
 • Upphandling. De första leveranserna rullade igång den 1 december 2015 och nu har vi snart haft samordnade varutransporter i ett år. Avdelningen för upphandling och uppföljning berättar.
 • Gröna finanser
 • Info från kansliet
 • Runda – nytt från medlemmarna

Anmälninglänk


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-15