Trafikantveckan - är din kommun med?

Registrera din kommun
Vill ni vara med i Trafikantveckan 2019? Registrera er kommun här

Tema och slogan 2019 
Kampanjen har ett tema och en slogan för varje år. 2019 handlar det om att få fler att gå och cykla
– och att det ska vara säkert för oskyddade trafikanter.
Tema: Säker trafik till fots och på cykel 
Slogan: Ta klivet – börja gå 

Vill ni ha hjälp inför Trafikantveckan?
2030-sekretariatet erbjuder stöd i ert arbete med Trafikantveckan. Läs mer

Kampanjmaterial finnes
Nu är det översatta materialet för Europeiska Trafikantveckan den 16–22 september färdigt och finns för nedladdning hos Trafikverket. Här hittar du det . Här finns mer material

Mer information
www.trafikverket.se/trafikantveckan 

mobilityweek.eu/
 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-06-19