Välkomna på Årsmöte i Örebro!

Ny mandatperiod, ny regering, nya styren i kommuner och regioner. Flera av oss som har suttit i styrelsen för Klimatkommunerna kommer av olika skäl att lämna våra platser och låta nya krafter ta vid. Jag tror att jag kan tala för hela styrelsen när jag säger att styrelsearbetet i Klimatkommunerna är något av det mest stimulerande man kan göra.

Vi har förmånen att följa våra medlemmar i deras arbete mot fossilfrihet och hållbarhet. Våra medlemmar är de som ligger i täten när det gäller lokalt klimatarbete och det gör också att Klimatkommunerna möts med stor respekt av andra organisationer och offentliga aktörer. Det märker vi som har varit ute som representanter för Klimatkommunerna i olika sammanhang. 

Stort engagemang hos politiker och tjänstemän hos våra medlemmar gör det möjligt att ständigt hitta nya områden att erövra i klimatarbetet. Tack för allt engagemang under året som gått och fortsatt lycka till! Jag önskar er varmt välkomna till årsmötesdagarna i Örebro! Anmäl deltagande och politiskt ombud senast 23 mars.

Karin Thomasson

Klimatkommunernas ordförande


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15