VEGA-guiden är här!

Hur minskar vi matsvinnet på skolor? Hur får vi fler att våga vego? Hur skapas elevengagemang? Hur kan mat och klimat användas i undervisningen?


Svaren hittar du i VEGA-guiden!             


Flera kommuner har satt upp tydliga mål att minska livsmedelsinköpens klimatpåverkan och mycket bra görs på området, men många upplever att arbetet behöver växla upp för att ge effekt. Undersökningar visar till exempel att elever äter mindre och att mer mat slängs då vegetariska rätter serveras. Flera skolor vittnar om att det största problemet är att det saknas en god kommunikation mellan kökspersonal och elever. Samtidigt hör vi från elever att de ser allvarligt på klimathotet, att de vill ta ansvar och arbeta för lägre utsläpp. I Klimatkommunernas projekt VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande ville vi ta fatt i glappet mellan kök och elever. Under 2016 olika åtgärder för att öka acceptansen för vegetariska rätter och för att minska på matsvinnet testats på åtta skolor runt om i landet. Resultatet presenteras i VEGA-guiden.

                       

                           


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-02-14