Vi söker en praktikant!

Vill du praktisera hos oss på Klimatkommunernas kansli våren 2017?

Vi söker dig som har ett stort engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor, relevant utbildning och vana vid att arbeta självständigt och i samarbete med andra.

Du kommer att planera och utföra ett eget projekt om gröna finanser och parallellt fungera som ett stöd och bollplank till oss på kansliet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara planering av nätverksträffar, skriva nyhetsbrev och annat material, uppdatera webben m.m. Här kan du läsa mer om praktikplatsen!

Är du intresserad?
Skicka ett mail till kansliet@klimatkommunerna.se med CV och en kort presentation av dig själv, senast 6 januari 2017.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-12-12