Energi

Öppna jämförelser

I SKLs Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 ges en överblick över energiläget i Sveriges kommuner ocxh landsting.

Förnybar energi

Skatteregler för förnybar energi

Det är vanligt med missförstånd om vad det nya förslaget om beskattning av egenproducerad förnybar energi innebär, och vad de gamla reglerna (som fortfarande gäller) innebär. Solar Region Skåne har gjort vissa förtydliganden här.

solenergi 

Energieffektivisering

BeBo-processen (Processverktyg för energieffektiv renovering av flerbostadshus), som BeBo och Klimatkommunerna, har utvecklat tillsammans.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03

Mer info

Biogas
LRF:s handbok för biogasanläggningar på gårdar.

Energieffektivisering
Goda exempel från Energimyndighetens program Uthållig kommun.