Energi

 

Fakta och statistik

All möjlig statistik om energi hittar du hos Energimyndigheten

Fakta och information om elsystemet och fjärrvärme finns hos Energiföretagen

Fakta och information om solenergi finns hos branschföreningen Svensk Solenergi

Fakta och info om vindkraft finns hos branschföreningen Svensk Vindenergi

Fakta och information om biogas finns hos branschföreningen Energigas Sverige

Energieffektivisering

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har på sin hemsida mycket material om att genomföra energieffektiviserande renoveringar och hur man blir en organisation som är bra på energieffektivisering. 

Skatteregler för förnybar energi

Skatteverket har info om skatteregler för förnybar energi . Eftersom dessa kan vara lite svåra att förstå har SABO (Allmännyttiga bostadsbolagens förening) förtydligat vad som gäller för kommunala bostadsbolag  och publicerat vanliga frågor och svar. De har också anlitat en expert som bostadsbolag får ringa och fråga.

Mål för energiomställningen

Den övergripande inriktningen för energipolitiken i Sverige har fastslagits i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I denna överenskommelse ingår ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. 

Elcertifikatsystemets mål är att öka mängden förnybar el i Sverige och Norge med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020. Den 20 juni 2017 beslutade regeringen att utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh för enbart Sverige mellan 2020 och 2030, och att förlänga certifikatsystemet fram till 2045 (Prop. 2016/17:179).

EU har ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå EU:s klimatmål. Läs mer här

 

solenergi 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15