Lathund för inventering

Klimatkommunernas kansli har ofta fått förfrågningar av olika kommunala tjänstemän hur kommunen på egen hand kan ta fram en inventering eller komplettera de brister som identifierats i den nationella statistiken. Detta har lett till att kansliet med hjälp av Energikontoret Skåne, Växjö kommun, Uppsala kommun och Lunds kommun arbetat fram en lathund för hur man kan genomföra en inventering av växthusgasutsläppen i sin kommun som geografiskt område.


Vi vill gärna veta vad du som använder lathunden tycker ellhunder om du hittar något som bör justeras. Skriv gärna till kansliet@klimatkommunerna.se 

Några ord på vägen...

Ofta finns flera tänkbara metoder att räkna på energianvändning och utsläpp, och det är inte alltid så självklart vilken metod man ska välja, hur man ska räkna, sätta gränser, göra antaganden m.m. Kom därför alltid ihåg att skriva ner hur du går tillväga när du gör din inventering, så att du själv eller någon annan kan göra på samma sätt nästa gång det är dags att följa upp energianvändningen och växthusgasutsläppen. På så sätt kan du minska risken för att jämföra äpplen och päron.

Lycka till!

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-09-03