Planer och strategier

Klimatverktyg

Ska du göra en energiplan eller genomföra en basårsinventering? I vänstermenyn hittar du Klimatkommunernas verktyg för att ta fram planer och strategier.

Varför ska vi göra en energiplan?

Enligt lagen om kommunal energiplanering skall det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall även finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Energiplan + klimatstrategi = sant

Idag blir det allt vanligare att kommuner slår ihop energiplanen med klimatstrategin då dessa båda dokument har många gemensamma nämnare.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-07-02