Diskussion - vilka behov finns framåt?

Det behöver finnas ett tydligare ägarskap på nationell nivå, Boverket har tagit nödvändiga steg med förslag på Klimatdeklaration etc. men det är viktigt att de regleringar som arbetas fram inte blir urvattnade, svaga och ännu en gång låser kommuner och byggföretag i material och processer som är långt ifrån optimala.

Möjligheten att ställa livscykelbaserade krav bör förtydligas och förenklas

Ett standardiserat beräkningsverktyg för livscykelanalyser behöver finnas öppet och tillgängligt med stödfunktioner för kommuner (IVL:s BM är kanske svaret på detta behov och något föregångskommuner bör undersöka närmre) 

Nationella eller nationellt förankrade riktlinjer om hur LCA ska beräknas och vilka data som ska användas kan bör utvecklas/förtydligas Det blir resursbesparande om varje kommun och entreprenör slipper utveckla egna verktyg eller redskap.

Fördjupning - Följande är viktigt för kommuner som vill komma framåt med begränsningar av klimatpåverkan från byggnation

Inspel från bygg-och anläggningssektorn

Inspel från cementbranschen

Förslag på vidare läsning


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21