Förslag från Boverket - Klimatdeklaration av byggnader

Boverket föreslår i sin rapport Klimatdeklaration av byggnader metoder och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Deklarationen skulle omfatta byggskedet och innefatta byggnadsdelars klimatpåverkan från bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

Boverket föreslår också att staten finansierar framtagandet av en nationell databas med generiska klimatdata för byggsektorn. Förslaget omfattar i nuläget bara en del av byggnadens livscykel för en begränsad del av själva byggnaden, så det finns fortfarande anledning att öka kunskapsnivån om mer heltäckande livscykelanalys och driva på kunskapsutvecklingen om metoder, material och alternativa lösningar.

Det finns som en bred förankring inom byggsektorn för lagförslaget eller liknande kravställning på klimatberäkningar på byggnader och för material. 

Fördjupning: Läs mer om Boverkets förslag om klimatdeklaration av byggnader


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21