Källor/vidare läsning

Cirkulär ekonomi i byggbranschen - Sammanfattande översikt av forskningsläget och goda exempel. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018

Betonginitiativet - Färdplan för klimatneutral betong. Fossilfritt Sverige, 2018

Färdplan cement - för ett klimatneutralt betongbyggande. Fossilfritt Sverige, 2018

En klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045 En färdplan för fossilfri konkurrenskraft Fossilfritt Sverige, 2018

Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige Fossilfritt Sverige, 2018

Klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsföretag. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018

Klimatdeklaration av byggnader - förslag på metod och regler (Delrapportering) Boverket, 2018

Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus - Kortrapport_LCA av fem byggsystem. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018

Byggnadsstommens klimatpåverkan – Livscykelperspektiv på olika material. Sveriges Kommuner och Landsting, 2017

Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025. Forskningsrapport Linköpings Universitet, 2017

Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. SOU 2017:22

Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden. RISE, 2017

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Boverket, 2015

Nu kan alla göra miljö och klimatberäkningar. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2014


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21