Renovering av flerbostadshus

Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta? Vilken kunskap om dessa frågor finns idag och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare?

Mot denna bakgrund utformades ett projekt med syfte att sammanställa erfarenheter och information om dessa frågor. Projektet gick under namnet BeBo-processen och var ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna, med delfinansiering från Energimyndigheten.

På BeBos webb http://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt/ hittar du massor av material, både om tekniska aspekter av att renovera energieffektivt och tips och metoder för att skapa en bra organisation i arbetet. 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21