Transporter

SKL

 

2030-indikatorer för kommuner

För att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta till 2030 måste tre ben gå åt samma håll: Bilen, Bränslet och Beteendet. 2030-sekretariatet har tagit fram nationella och kommunala indikatorer för att följa utvecklingen. 2030-sekretaritatet-logo

De kommunala indikatorerna ska likna de nationella indikatorerna så mycket som möjligt, men är färre eftersom all nationell statistik inte är uppdelad på kommunnivå. En grupp indikatorer gäller kommunen som helhet (som geografiskt område), och en annan grupp gäller kommunens verksamhet (kommunkoncernen).

Du hittar de nationella och kommunala indikatorerna på 2030-sekretariatets webb.

Publikationer om trafik och transporter

Utmaning 2020 - handbok i hållbara trafiklösningar

Gröna bilister har sammanställt en handbok med de bästa exemplen på hållbara trafiklösningar från kommuner och landsting. Här finns massor av tips och idéer blandat med djupare förklaring av lagstiftning mm. Boken finns att beställa från Gröna bilister men kan också laddas ner som pdf.

Läs mer och beställ boken
Ladda ner boken

TRAST-guiden – arbetsprocess för kommunens trafikstrategi

SKL har i samarbete med Trafikverket och Energimyndigheten tagit fram TRAST-guiden som kan vara ett stöd i arbetet med att ta fram en trafikstrategi.

Läs mer och ladda ner guiden


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-10-05

Mer info

Mobility mangement - samlad information om mobility management.

Gröna bilister - nyheter, information och utvärderingar om miljöbilar och miljöanpassad trafik.

Miljöfordon.se - nationell portal för miljöfordon och miljöanpassade drivmedel.

EcoDriving - ett utbildningspaket som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön.  


Nätverk

Hållbart resande i samhällsplaneringen
Nätverk i Stockholmsregionen. Syftet är att gång, cykel och kollektivtrafik ska få högre prioritet i kommunernas samhällsplanering.

Hållbar Mobilitet Skåne
Arbetar för att minska miljöpåverkan från resor och transporter och för att få fler att välja mer hållbara alternativ.  

Filmer

Skateboards som transportmedel i staden?

Minskad trafikstockning i Stockholm