Fordon

Allt möjligt om miljöfordon (bilmodeller, laddplatser, drivmedelskalkyler m.m.) finns på Miljöfordon.se och Gröna Bilister

Så påverkar olika trafikslag klimatet (Konsumentverket)

Jämförelser och tester av elcyklar finns på Bästaelcykeln.nu

Helsingborg har valt att i ett antal upphandlingar ställa krav på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner enligt en trappstegsmodell. En modell som fått positiv respons. Läs mer


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15