Resepolicy och resvanor

Som grund är det bra att börja med att läsa trafikverkets skrift Rese- och mötespolicy – inspiration, fakta och exempel samt Idébok för kommunalt transportarbete från Uthållig kommun. Dessa skrifter ger en bra bild av vad man bör tänka på när man utformar en resepolicy.

Läs också om de nationella resvaneundersökningarna som Trafikanalys gör.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15