Godstransporter

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Klimateffektiva godstransporter - Regional handlingsplan för Örebroregionen

Samlastning i Sege Park, område i Malmö


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15