Vad vi gör

Klimatkommunerna genomför aktiviteter för sina medlemmar och driver samtidigt olika projekt. I menyn till vänster kan du läsa mer om våra pågående projekt och de tidigare projekt vi har genomfört. 

Nätverksträffar

En grundpelare i Klimatkommunernas verksamhet är nätverksträffarna för medlemmarna. Vi genomför två till tre nätverksträffar per år. Syftet med nätverksträffarna är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration. Vi strävar efter att genomföra nätverksträffarna ute hos våra medlemmar och har bland annat varit i Säffle, Östersund, Stockholm och Lund. Klimatkommunerna anordnar också seminarier och workshoppar.

Läs mer om våra nätverksträffar. 

Uppvaktningar  

Det lokala och regionala klimatarbetet är viktigt för att Sverige ska kunna nå uppsatta nationella och internationella klimatmål. Klimatkommunernas uppgift är att aktivt redovisa medlemmarnas kunskap, erfarenheter och behov för relevanta aktörer på nationell nivå. Detta gör vi bland annat genom att uppvakta riksdagspolitiker, utredare och andra aktörer som behöver förstå kommuner och regioners förutsättningar. 

Remissvar och debattartiklar

Klimatkommunerna framför också sina åsikter med jämna mellanrum, främst genom debattartiklar och remissvar. Genom vårt arbete vill vi visa att man kan bedriva ett effektivt, ambitiöst klimat- och energiarbete över partigräserna. Läs mer om vad vi tycker och vill. 

Stödstruktur för Borgmästaravtalet

Vi är Sveriges stödstruktur för Borgmästaravtalet. Det betyder att alla som behöver hjälp, råd eller information om Borgmästaravtalet kan höra av sig till kansliet med sina frågor. Läs mer om Borgmästaravtalet.

Kunskapsspridning och samverkan

Klimatkommunerna vill lära av andra och delar aktivt med sig av sina erfarenheter, material och verktyg på hemsidan, via nyhetsbrevet och vid seminarier. Klimatkommunerna samarbetar gärna och aktivt med andra aktörer både på nationell och internationell nivå. Vi har bland annat varit med i IEE-projekt,  är medlemmar i det europeiska nätverket Energy Cities och är aktiv partner i 2030-sekretariatet.

  


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-02

Klimatkommunerna är stödstruktur för Borgmästaravtalet i Sverige. Läs mer om Borgmästaravtalet.

 

 


2030

Klimatkommunerna är partner i 2030-sekretariatet, som driver på och följer upp arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030.


Energy Cities

Klimatkommunerna är medlem i Energy Cities, en europeisk förening för kommuner för energiomställning. Här kan du läsa om Energy Cities arbete för att påverka EU:s energi- och klimatpolitik.