Genomförda projekt

Hur halverar vi till 2050?

Klimatkommunerna arbetar ständigt för att hitta olika samarbetsprojekt där kommunernas resurser kan utnyttjas på bästa sätt. Flera projekt har genomförts under åren, du kan läsa mer om dem i vänstermenyn.

Här kan du läsa mer om Klimatkommunernas seminarier de senaste åren.

 


 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19