Covenant Capacity

Covenant Capacity

EU-projektet Covenant capaCITY syftade till att få fler kommuner att ta fram och utveckla användbara energistrategier och i förlängningen eventuellt skriva under Covenant of Mayors (CoM). I projektet togs en webbaserad utbildningsplattform fram för att stötta kommuner med planering och åtgärder. Projektet leddes av ICLEI med ett tiotal partners, däribland Klimatkommunerna och Malmö Stad. Projektet pågick 2011-2014.

I Sverige fick ca tio kommuner stöd i arbetet med att ta fram eller utveckla sina energiplaner. Genom projektet utbildades också ”tränare” i femton länder som skulle hjälpa kommuner att ta fram eller vidareutveckla en fullgod klimat- eller energistrategi.

Ladda ner Covenant CapaCITY:s häfte med tips och exempel! Riktar sig framförallt till dig som är i färd med att ta fram en energiplan eller klimatstrategi.

Ladda ner vägledning för energi/klimatstrategier

Här hittar du den webbaserade utbildningsplattformen.

IEE

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19