ELSA - Energilots för smartare allmännytta

Hur halverar vi till 2050?

Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta? Vilken kunskap om dessa frågor finns idag och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare?

Med avstamp i dessa frågor drev vi under 2014 projektet ELSA - Energilots för smartare allmännytta. I projektet arbetade vi tillsammans med SP (RISE) och BeBo (Energimyndigetens beställargrupp för bostäder). Syftet med ELSA var att ta fram en processguide för energieffektivisering i allmännyttans flerbostadshus. Klimatkommunernas deltagande i projektet finansierades av Energimyndigheten.

På BeBos webb http://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt/ hittar du massor av material, både om tekniska aspekter av att renovera energieffektivt och tips och metoder för att skapa en bra organisation i arbetet. 

Processguiden tar upp mjuka värden som behövs för att man ska lyckas med energieffektiviseringen, till exempel organisation, styrdokument, politiska beslut, lönsamhetsberäkning, upphandling, mm.

Processguiden bygger på material som redan finns tillgängligt i böcker och rapporter, men också på erfarenheter från involverade bostadsbolag.

Målgrupper för processguiden är främst kommunala bostadsbolag och kommuner som vill börja eller komma vidare med energieffektivisering i flerbostadshus. Kanske har man redan kommit en bra bit på väg och vill få kunskap om vad som behövs för att komma längre.

ELSA logo

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-10-29