KEMB

Teknik för att bygga energisnåla byggnader är långt framme, men används inte i den utsträckning som kan förväntas. I flertalet byggprojekt nöjer man sig med att uppnå kraven som finns i BBR (Boverkets byggregler). Detta upplevs av många kommuner som frustrerande samtidigt som kunskapen om hur man som kommun kan ställa krav på miljöanpassat byggande brister. Ett forum för att diskutera frågorna efterfrågades av kommuner.

Projektet KEMB:s syfte var att höja kunskapen och tydliggöra hur kommuner kan ställa krav på energisnålt byggande och energitillförsel vid exploatering av nya områden. Projektet skulle också sprida erfarenheter och kunskaper kommuner emellan samt skapa ett forum för dialog mellan byggföretag, kommuner och myndigheter. Projektet genomfördes 2009 och var ett samarbete mellan Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner.

Projektets utmynnade i en rapport samt fem regionala workshops om energieffektiva byggnader i Helsingborg, Karlstad, Södertälje, Östersund och Luleå. Till höger hittar du en länk till dokumentation från träffarna, så som matnyttiga presentationer och program.

Läs slutrapporten


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19