Klimatcoachning

Här kan du läsa om Klimatkommunernas framgångsrika och uppmärksammade projektet Klimatcoachning - stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner

Bakgrund

Hösten 2006 fanns det möjlighet för små kommuner med upp till 15 000 invånare att delta i projekt Klimatcoachning - stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. 34 kommuner sökte till projektet varav 23 valdes ut.

Projektet drevs av Klimatkommunerna. Målet med projektet var att lägga grunden till ett långsiktigt klimatarbete i mindre kommuner som saknade en klimatstrategi eller motsvarande plan. Under projekttiden från den 1 januari 2007 till den 30 september 2008 fick alla deltagande kommuner skräddarsydd hjälp av en klimatcoach utifrån en individuell behovsanalys.

Målet var också att starta arbetsprocesser för att ta fram en klimatstrategi, aktualisera kommunens energiplan eller förnya miljömålsprogram. Kommunen fick även stöd och råd av en mentorkommun som idag är medlem i Klimatkommunerna och som kunde bidra med egen erfarenhet av lokalt klimatarbete. Varje deltagande kommun fick ett stöd på 50 000 kr som kan utnyttjas till utredningar eller åtgärder inom projektet. Kommunerna bjöds in till passande workshops och seminarier.

I gengäld åtog sig varje deltagande kommun att skriva under en avsiktsförklaring som var godkänd av kommunstyrelsen. Avsiktsförklaringen skulle bl.a. innehålla löfte om att kommunfullmäktige ska föreläggas ett förslag till klimatstrategi eller motsvarande inom två år. Kommunen skulle även bidra med lokala utredningsresurser eller åtgärder för minst 50 000 kr.

Kommunerna fick lite extra motivation och inspiration genom månadens tårta och en klimatföreläsningsturné med meteorologen Pär Holmgren som besökte kommunerna. Månadens tårta delades ut till den kommun som kunde visa på en extra bra åtgärd eller instats inom ramen för sitt klimatarbete. Föreläsningarna med Pär Holmgren fick en hel del medial uppmärksamhet

Klimatkommunerna drev därefter projektet Klimatcoachning - pilotlän. Fyra kommuner i Skåne, samt länsstyrelsen, fick exklusive coachning i syfte att den regionala energi- och klimatstrategin skulle bli så förankrad och användbar ute i kommunerna som möjligt.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19

Deltagande kommuner

Boxholm
Dals-Ed
Emmaboda
Fagersta
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Habo
Hjo
Hylte
Härjedalen
Hörby
Lysekil
Markaryd
Mullsjö
Munkedal
Osby
Perstorp
Skurup
Ånge
Älvsbyn
Östra Göinge

Inom Pilotlän deltog

Kävlinge
Eslöv
Kristianstad
Lund
Länsstyrelsen i Skåne