Miljökommunikation

Tillsammans med Sveriges Ekokommuner genomförde Klimatkommunerna projektet  "Kommunikation av lokalt miljömålsarbete”. Projektet genomfördes under 2006 och bestod av fyra delar.

Del 1

Miljökommunikationsutbildning  (inriktning mot klimat)
Under hösten 2006 genomförde vi en fem-poängskurs i miljökommunikation. Utbildningen var främst på distans samt vid tre träffar á två vardagar (i Stockholm): 30-31 augusti, 1-2 november 2006, 10-11 jan, 2007. Utbildningen genomfördes i ett samarbete mellan Mats Lönngren (Mikom) och ämnesgruppen för kommunikation vid Institutionen för landskapsplanering SLU.

Del 2

Handbok i miljökommunikation
En handbok i kommunikation togs fram tillsammans med Lars Palm, professor Planerad kommunikation, Högskolan i Halmstad. Handboken riktar sig till främst kommunala tjänstemän som saknar utbildning i kommunikation, men som ändå använder det i sitt dagliga arbete. Exemplen hämtas från genomförda kampanjer i kommuner, främst med klimatfokus. Handboken ger konkreta tips och idéer till hur en miljöinformationskampanj kan genomföras på lokal nivå. Handboken blev klar i januari 2007 och har skickats till alla Sveriges kommuner.

Del 3

Miljömålskampanj
En inventering av informations- och kampanjidéer genomfördes. Resulatet finner du i Idébanken.

Del 4

Miljökommunikationsseminarium
Den 31 oktober 2006 arrangerade vi ett seminarium i Stockholm om miljökommunikation. Tanken med dagen är att diskutera hur vi med hjälp av kommunikaiton och information kan få kommunenes invånare att ändra sitt beteende och bli mer miljöanpassade.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19

Material

Dokumentation