Miljömålsmodellen i näringslivet

Miljömålsmodellen bild

Näringslivet är en viktig aktör att involvera för att vi skall kunna nå våra miljökvalitetsmål på sikt. Projektets syfte var att utforska hur företag kan arbeta visionärt och målstyrt, istället för att endast drivas av tillsynen enligt miljöbalken. Växjö kommun, Lunds kommun och Malmö stad deltog i projektet, som finansierades av Naturvårdsverket.

Växjö kommun har startat ett nätverk med 18 små till medelstora företag, både miljödiplomerade och inte miljödiplomerade. Nätverket har haft två träffar under 2012, utformade för att ge företagen den hjälp de önskat. Två träffar under våren 2013 handlade om vinster med effektivare energianvändning och transporter, och hur man får man med hela företaget på att följa beslut och mål. Engagerade företag kan efter projekttiden ansluta sig till ett större nätverk som initierats av Växjö kommun. 

I Lunds kommun ligger fokus på kemikalier i hårvårdsprodukter/kosmetika och leksaker. Kommunen har tillsammans med Miljösamverkan Skåne tagit fram ett informationsmaterial för frisörer, och alla kommunens frisörer bjöds in till ett seminarium om risker med kemikalier och hur de kan skydda sig själva och miljön. Utöver detta genomförde Lund ett seminarium om kemikaliesamhället för konsumenter, och ett för leksaksbutiker inom Lunds kommun.

Malmö stad beslutade sig för att jobba med seminarier om kemikalier i leksaker, särskilt plast, och bjuda in företag från olika steg i värdekedjan. Efter intervjuer med konsumenter har man konstaterat att kunskapsnivån vad gäller potentiellt farliga kemikalier i leksakerna är låg. Två seminarier och en workshop om konsumentmakt och kemikalier i leksaker genomfördes.  
 

I april 2013 berättade kommunerna om erfarenheter och lärdomar från projekttiden i ett webbinar, som du kan se här


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-22

Material

Slutrapport - samarbete med lokalt näringsliv för att nå miljömålen - exempel från Malmö, Lund och Växjö