Minskat matsvinn

All matproduktion påverkar naturen. Bekämpningsmedel och kemikalier sprids, den biologiska mångfalden minskar, mark och vattendrag försuras. Produktionen av mat står för ca en fjärdedel av den klimatpåverkan som vi människor orsakar. Dessutom krävs väldigt mycket vatten. Mycket av den mat vi konsumerar i Sverige produceras i länder där vatten är en bristvara. När vi slänger mat har all denna miljöpåverkan skett helt i onödan.

Globalt sett slängs ca en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion. Det fåtal studier som har undersökt hur mycket av den inköpta maten som slutar som svinn tyder på att andelen ligger på strax under 20 procent i skolkök. När det gäller tallrikssvinnet uppskattas det till strax under 30 gram per portion. Tallrikssvinnet har i tidigare studier antagits utgöra ungefär hälften av det totala svinnet från både kök och servering, vilket innebär ett totalt svinn på ungefär 60 gram per portion. Resterande svinn kommer från förvaring, beredning, disk och rester som inte tas om hand. Kostnaden för tallrikssvinnet i svenska skolor har uppskattats till 1.1 miljoner per dag. (Livsmedelsverket)

Om allt matavfall skulle minska med 20 %, jämt fördelat över hela livsmedelskedjan, skulle det innebära en samhällsekonomisk besparing på mellan 9,6 och 15,9 miljarder SEK/år. (Källa Livsmedelsverket, Minska matsvinnet i kommunen)

våg
Illustratör: Resense


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-10-10

 

 

Läs mer:
Hushållningssällskapet drev projektet mindrematsvinn.nu år 2011-2013 som resulterade i en sida med goda exempel, faktabakgrund och annat matnyttigt.

Naturvårdsverkets samlade information om matsvinn.

Matspartips från WWF.

Lunds kommun har sammaställt tips för hur matsvinnet kan minska i alla led.

En skola med hållbara inköp, rektorn berättar.

Lite matsvinn och mycket vego på skola i Lunds kommun.