Vägledning kopplad till stöd för energieffektivisering

Inom ramen för Energimyndighetens stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting åtar sig kommunerna att ta fram en strategi för energi- och klimatarbetet inom den kommunala organisationen. Utgångspunkt i detta projekt är de krav som Energimyndigheten ställer på kommunernas energi- och klimatstrategi enligt förordning 2009:1533.

Klimatkommunerna har stora erfarenheter av arbete med kommunala energi- och klimatstrategier och har utvecklat en rad verktyg att användas till detta. Tillsammans med kunskaper från bland annat Uthållig kommun finns en stor verktygsbank men det saknas i sammanhållande bild. Projektet sammanfattade och utvecklade verktyg för kommuner, regioner och landsting som hade sökt det statliga stödet för energieffektivisering och skulle ta fram en strategi med handlingsplan för energieffektiviseringsarbetet. Vidare resulterade projektet i en enkel, skriven vägledning, ett utbildningskoncept samt ett audiovisuellt utbildningsmaterial. Under en serie regionala workshops anordnade av länsstyrelserna spreds resultatet direkt till kommuner, regioner och landsting.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19