Klimatpåverkan från byggmaterial

En kunskapsöversikt för kommuner om problematik, metoder och verktyg

Under 2017-2018 gav Sveriges Kommuner och Landsting stöd till Klimatkommunerna för att ta fram en kunskapsöversikt om klimatpåverkan från byggmaterial och hur kommuner kan arbeta för minskad klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess. Som en del i projektet har en enkät genomförts för att ta reda på hur Klimatkommunernas medlemmar arbetar med att minska klimatpåverkan från byggmaterial. 

Här hittar du kunskapsöversikten om byggmaterials klimatpåverkan

Här hittar du översikten över hur medlemskommunerna jobbar med frågan

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21