Nettan

Klimatkommunerna fick 2017-2018 stöd från Energimyndigheten för att identifiera vilka omställningar som behövs på kommunal nivå för att nå nettonollutsläpp, dvs 2045-målet, samt vilka strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar. Miljömålsberedningens föreslagna, nationella mål om klimatneutralitet till år 2045 är från Klimatkommunernas medlemmar mycket välkommet. Nästa steg är att omsätta den nationella strategin till lokal verklighet, vilket var fokus i projektet. 

Projektmål
I projektet ska Klimatkommunerna:

 • Identifiera omställningar som behöver ske på kommunal nivå för att nå 2045-målet
 • Identifiera strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar
 • Presentera resultatet i en guide
 • I samband med varje nätverksträff involveras någon extern aktör, exempelvis näringslivsorganisationer, forskare eller 2030-sekretariatet.
 • Efter varje nätverksträff publiceras och sprids dokumentation med resultat från träffen.

Aktiviteter i projektet

Nedan följer några av aktiviteterna i projektet. Resultatet kommer att sammanställas i en färdplan för hur kommuner kan nå nettonollutsläpp, vilka omställningar som behövs och vilka hinder kommuner ser i det arbetet. Färdplanen presenteras på projektets slutkonferens 30 augusti 2018. 

 • Analys av Miljömålsberedningens förslag En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
 • Uppstartsträff med  framtidsspaning och fördjupning kring energisystem
 • Konferens om Gröna finanser
 • Workshop om plast, oktober Malmö
 • Långsiktigt klimatarbete, träff för politiker och tjänstepersoner, oktober 2017 Malmö
 • Webbinar om långväga resande
 • Webbinar om inbäddade transporter
 • Workshop om upphandling
 • Vad är klimatarbete i framkant? Jämförelse Klimatkommunernas medlemmar. 
 • Kllimatarbete i framkant - seminarium på Almedalen 2018.
 • Identifiering av hinder i lagstiftning
 • Workshop om samhällsplanering
 • Slutkonferens
 • Nettonoll.se - en färdplan för kommuner

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-06

.