Genomförda seminarier

Foto: Helsingborgs stadFör att sprida erfarenhet mellan kommunerna anordnar Klimatkommunerna temaseminarier. Här kan du läsa mer om de seminarier som anordnats. Dokumentation hittar du antingen om du klickar på rubriken eller under rubriken.

Är du intresserad av att engagera Klimatkommunerna i ett seminarium eller konferens?Kontakta kansliet.

 

 

2018

Workshop om Upphandling (14 Mars 2018 i Stockholm)
I projektet Nettan ska vi identifiera vilka omställningar som behövs på lokal nivå för att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. För att göra omställningarna är upphandling ett viktigt verktyg som kommuner har till sitt förfogande. Den 14 mars 2018 träffades vi för att utbyta erfaranheter kring vilka krav som fungerar och hur kraven följs upp.

Seminarium: EU, kommunerna och klimatet (13 Mars 2018 i Stockholm)
Klimatkommunerna anordnade inom ramen för Borgmästaravtalet och med stöd av SKL, en seminariedag med fokus på påverkansarbete mot EU. Slutsatsen av dagen och de diskussioner som fördes är att kommuner och regioner behöver komma in tidigare i processen och vara ännu mer aktiva i sitt arbete mot EU för att kunna påverka lagstiftning i önskad riktning. Läs mer om dagen här.

2017

Konferens: Fossilfria placeringar i offentlig sektor (2 juni 2017 i Stockholm)
Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion. Målgruppen var kommuner, regioner och landsting, politiker och tjänstemän, men även kapital- och fondförvaltare, ideella sektorn och granskare, leverantörer med flera. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund gästade oss för att ge en inblick i regeringens ambitioner i frågan, och kommuner som gått före berättade om sitt arbete. Dokumentation från konferensen finns här.

2016

Konferens: VEGA (17 mars 2016 i Mölndal)
Här gavs en bakgrund till livsmedels klimatutsläpp, hur vi ligger till i Sverige och hur vi kan jobba med att minska utsläppen i projektet och framöver. Deltog gjorde elever, kökspersonal, rektorer/pedagoger, miljö/klimatstrateger och kostchefer. Dokumentaton från konferensen finns här. 

Seminarium: Borgmästaravtalet (26-27 oktober 2016)
Tjänstemän från nordiska kommuner som skrivit under Borgmästaravtalet samlades i Helsingör och Helsingborg och diskuterade bland annat lokalt klimatarbete i förhållande till Borgmästaravtalet, som nu är globalt med målsättningar fram till år 2030. Samarbete mellan myndigheter på lokal, regional och nationell nivå för ett starkare klimatarbete var ytterligare ett tema. Se dokumentation här. 

Seminarium: VEGA (24 november 2016)
Under 2016 har skolor runt om bland Klimatkommunernas medlemmar arbetat med att minska matens klimatpåverkan. I projektet VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande, har pedagoger, elever och kökspersonal gemensamt tagit fram och genomfört aktiviteter. Den 24 november 2016 arrangerades projektets slutseminarium i Örebro där skolorna berättade om hur de arbetat och vilket resultat det fått. Anteckningar och presentationer här. 

2015

Konferens: Gröna finanser (24 mars 2015)
Ett nittiotal tjänstemän från kommuner och andra organisationer samlades i Göteborg för att lyssna till erfarenheter och möjligheter att placera fossilfritt och skapa gröna obligationer. Dokumentation hittar du här. 

2014

Seminarium: Borgmästaravtalet (21-22 oktober 2014)
Tjänstemän från nordiska kommuner som skrivit under Borgmästaravtalet samlades i Malmö, för att byta erfarenheter och inspireras av varandra. Första dagen ägnade vi åt att reda ut frågor kring rapporteringen, och andra dagen ägnades åt att se Borgmästaravtalet i ett bredare nordiskt perspektiv. Här finns anteckningar från dag 1. Här finns inspelning och presentationer från dag 2.

Gröna idéer 2.0 (3-4 juni 2014)
Klimatkommunerna var medarrangör till den nationella konferensen Gröna idéer i Helsingborg. Temat var hållbar konsumtion och livsstil. Hela konferensen ser du här. 

Webbinar: Earth Hour City Challange (2 juni 2014)
Den 2 juni höll vi tillsammans med WWF ett webbinar som presenterade Earth Hour City Challenge, WWF:s internationella utmaning till städer och kommuner för omställningen till förnybar energi och en hållbar stadsutveckling. Mer information finns här.

2013

Webbinar: Få grönt ljus på din energiplan (5 november 2013)

Webbinar:
Snabbkurs i extern finansiering - vad? när? hur?(18 oktober 2013)

Ett nytt globalt energipolitiskt landskap och en svensk klimatlag.
- hur påverkar det energi- och klimatarbetet i landets kommuner?
(24-25 september 2013)
Klimatkommunerna och Global Utmaning ordnade en gemensam konferens om dagens internationella energipolitiska landskap och förutsättningarna för att införa ett klimatpolitiskt ramverk i Sverige

2012

Inspirationsdag i arbetet med Borgmästaravtalet (28 mars 2012) 
Den 28 mars träffades tjänstemän från kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet (och ett par som överväger att skriva på) i Växjö för en inspirationsdag. Under dagen fick deltagarna höra vad som var på gång i andra kommuner och fick chans att byta erfarenheter och tips för att få ny energi i arbetet med Borgmästaravtalet. De fick också veta hur man kan engagera politiker och medborgare i klimatarbetet med hjälp av verktyget ENGAGE.

Gröna Idéer
Gröna idéer arrangerades för första gången 2012, av Helsingborgs stad, Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner och FAH (Förbundet för Allmänt Hälsoskydd). På konferensen diskuterades framtida miljöutmaningar och hållbar utveckling från ett globalt till ett lokalt perspektiv. Karin Thomasson (kommunalråd i Östersund) och Anna Tenje (ordförande i tekniska nämnden i Växjö) deltog som talare på konferensen, och gav exempel på kraften i kommunalt klimatarbete.

2011

Klimatkompensation och klimatväxling, hur gör kommuner? (22 september 2011)
Klimatkommunerna och Grön Trafik / Lärcentrum i Östersunds kommun arrangerade nationellt seminarium om klimatkompensation/klimatväxling via videokonferens.

2010

Workshop om rapporteringen kring Borgmästaravtalet (16 juni 2010)
Klimatkommunerna kallade till en workshop som handlar om hur man jobbar med rapporteringen till Borgmästaravtalet. Deltagarna fick en djupare inblick i de verktyg som kommuner har till förfogande, bland annat Klimatkommunernas lathund. Fokus var på det konkreta arbetet i kommunen.

Konsumtionens klimatpåverkan (17 juni 2010)
Konsumtionens klimatpåverkan
Klimatkommunikation - hur når vi medborgarna med information?
Miljösmarta matval
Energianvändningen kopplat till tillagning 

Hur räknar du egentligen? (16 juni 2010)
Klimatstatistik är en viktig del i kommuners arbete med energiplaner och klimatstrategier. På samma gång är det många som upplever det som ett svårt område då statistikkällorna är många och man tvingas göra vissa ställningstaganden.

Introduktion till problemen
Hur räknar man i Växjö?
Sankeydiagram

2008

Seminarium om klimatanpassning (28 augusti 2008)
Seminariet arrangerades av Malmö stad i samarbete med Climatools, länsstyrelsen i Skåne och Klimatkommunerna.

2007

Klimatförändringen är ett faktum. Nu är det dags att göra något! (27 november 2007)Vad behöver kommunerna för hjälp och stöd inför klimatanpassningsarbetet och var kan man få den hjälpen? Vilka är de viktiga aspekterna att ta hänsyn till och hur ser ansvarsfördelningen ut när det gäller klimatanpassning av samhället?

2006 

Hur åstadkommer vi beteendeförändringar? (31 oktober 2006)
Syftet med dagen var att ge konkreta tips och råd om hur information och kommunikation används på bästa sätt. Hur ska vi använda information och kommunikation så att vi får de resultat vi vill? Hur kan vi arbeta för att miljöfrågor ska synas i det dagliga flödet av information som sköljer över oss? Och hur får vi människor att ändra sina beteenden mot en mer miljöanpassad vardag?

2005

Konvertering från direktverkande el - Framgångsfaktorer? (5 oktober 2005)Klimatkommunerna anordnade tillsammans med klimatkommunen Växjö ett seminarium om möjligheterna att arbeta med konverteringar från direktverkande el till alternativa energikällor.

Möjligheter inom EU- att söka och få bidrag till klimatprojekt (26 maj 2005)
Syftet med dagen var att ge kunskap om hur, var och när kommuner kan söka bidrag från EU.

Klimatundervisning i skolan (17 februari 2005)
Syftet med detta seminarium var att få en överblick över vad som görs inom området samt att visa på goda exempel och utbyta erfarenheter.  
Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-07-01