Slutkonferens Nettan

Hur ser nettonollsamhället ut och hur når vi dit?

Den 30/8 2018 hölls slutkonferens för projektet Nettan - kommuner mot nettonoll. Klicka på programpunkterna nedan för att komma till presentationerna som visades under dagen. 

Anteckningar från konferensen kan du läsa här. 

Program

Energi
Framtidsspaning: Mikael Odenberger, Chalmers

Hur jobbar kommunerna med fossilfri energi?
o Fossilfritt Göteborg – vad krävs? - Kristofer Palmestål, Göteborgs Stad
o Oceanhamnen och tre-rör-ut. - Jens Gille, Helsingborgs Stad
o Urban symbios lyfter Malmö. - Ellen Corke, Malmö Stad


Transporter
Framtidsspaning: Jamil Kahn, Lunds Universitet

Hur skapar kommunerna hållbara transportsystem?
o Hållbar stadsutveckling – mobilitetsarbetet är grunden för framgång.
    Maria Gardfjell kommunalråd (MP), Uppsala kommun.
o Flygresande - vad kan vi göra lokalt? Fadi Alnaji, Stockholm Stad
o LundaMaTs - Lunds arbete med miljöanpassade transporter. Jon Andersson, Lunds kommun


Konsumtion
Framtidsspaning: Fredrik Warberg, Tidsverkstaden

Nollutsläpp från konsumtion - går det? Lokala exempel
o Jakten på plasten – arbetet med minskad plastanvändning. Björn Sigurdson, Uppsala Kommun
o Mat & klimat i kommunens verksamheter. Helen Nilsson, Malmö Stad
o ReTuna Världens smartaste köpcentrum. Vesa Hiltula, Esem, Eskilstuna Kommun


Byggnation & Samhällsplanering
Framtidsspaning: Ulla Janson, Skanska

Hur bygger och planerar vi framtidens kommuner?
o IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities.
    Eva Pavic, Johanneberg Science Park (Göteborgs Stad)
o LCA byggnader och LCA beräkningsverktyg. Fadi Alnaji, Stockholm Stad
o Stadsdelsförnyelse och energieffektivisering av miljonprogramsområdet Linero.
     Markus Paulsson, Lunds Kommun


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-09-03

.