Steget före - Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag

Klimatkommunernas pris ”Steget före” instiftas i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum 2018. Med tävlingen vill föreningen lyfta och uppmärksamma det som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen. Den allra första tävlingen gäller kommunala bolag eftersom de har en särskild viktig roll. Priset kommer att delas ut vid Klimatkommunernas årsmöte i Växjö våren 2018. 

Och vinnaren är...
Årets vinnare Futurum Fastigheter korades på Klimatkommunernas årsmötesdagar i Växjö den 12 april. Juryns motivering är: 
På ett strategiskt och glädjefyllt sätt visar Futurum Fastigheter att systematik och samarbete är nyckeln till framgång i klimatarbetet. Från visionen ”Miljöer värdiga våra barn” ned till åtgärder som resulterat i betydande CO2-minskningar, genomsyras bolaget av ett stort engagemang som är inspirerande för kommunala bolag oavsett storlek och inriktning.
Läs mer här.

Årets finalister är utsedda! - Läs mer om tre inspirernade åtgärder här!

Vem kan söka?
Både helägda och samägda kommunala bolag kan delta i tävlingen. Bolagen behöver inte ägas av eller finnas i en medlemskommun i Klimatkommunerna för att delta. 

Pris
Steget före - Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag instiftas i samband med föreningens 10-årsjubileum. Tre finalister inbjuds att delta i Klimatkommunernas årsmöte i Växjö den 12 april 2018, och får då presentera sitt klimatarbete. Det vinnande tävlingsbidraget presenteras på årsmötet, och kommer bland annat att uppmärksammas på Klimatkommunernas webb och i vårt nyhetsbrev. 

Tävlingskriterier
Inskickade bidrag bedöms enligt CO2-minskning, innovativitet och spridningspotential.

Tävlingsregler
Tävlingen är öppen för alla kommunala bolag, både hel- och samägda.

Klimatåtgärden som nomineras ska vara genomför och det är möjligt för ett bolag att nominera flera åtgärder.

En jury utsedd av Klimatkommunernas styrelse korar det vinnande bidraget.

Nomineringar skickas in via anmälningsformuläret senast 28/2 2018. Nomineringen ska innehålla:

  • Namn på bolaget som utfört den nominerade klimatåtgärden samt information om ägandeform (helägt av kommunen, delägt el. dyl.), 
  • Namn på klimatåtgärden som nomineras
  • En text som beskriver klimatåtgärden. Texten ska vara max 400 ord lång och ”populärvetenskapligt” skriven, det vill säga utan krångligt fackspråk. Tänk att den är skriven för en klimatintresserad, bredare allmänhet.
  • En kortversion av den beskrivande texten (max 100 ord)
  • 1-3 högupplösta bilder som illustrerar åtgärden, som Klimatkommunerna får tillgång till att använda i sin kommunikation kring tävlingen. 
  • Koldioxidminskning/besparing till följd av åtgärden. Och en kort beskrivning av hur detta beräknats/uppskattats.
  • Kontaktperson – namn, telefonnummer och e-post

Jury
Juryn består av: 
Karin Thomasson, Klimatkommunernas styrelseordförande
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB
Nina Ekelund, Generalsekreterare för Hagainitiativet
Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting

 

Hör gärna av er till kansliet@klimatkommunerna.se vid frågor!


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-04-20

.