Vad vi vill

Klimatkommunerna framför sina åsikter med jämna mellanrum, främst genom debattartiklar och remissvar men även genom möten och uppvaktningar av ministrar och myndigheter. Genom vårt arbete vill vi visa att man kan bedriva ett effektivt, ambitiöst klimat- och energiarbete över partigräserna.

Våra remissvar, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i menyn till vänster.

Bland Klimatkommunernas medlemmar finns ett stort engagemang och det genomförs åtgärder av olika omfattningar och karaktär för att minska utsläppen av växthusgaser och för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Klimatkommunerna är övertygade om att Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål kan nås med hjälp av den kunskap och den vilja som finns bland Sveriges kommuner. När detta engagemang missgynnas, genom olika lagändringar och styrmedel, är det av största vikt att göra beslutfattare uppmärksamma på problematiken. Vår rapport Mot framtiden och vidare belyser var hindren finns och presenterar förslag på åtgärder för att underlätta kommunernas vidare klimatarbete.

Läs rapporten här.

 mot framtiden

 

 

 

 

 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-02