Vad vi vill

I Klimatkommunerna framför vi våra ståmdpunkter med jämna mellanrum, främst genom debattartiklar och remissvar men även genom möten och uppvaktningar av ministrar och myndigheter. Genom vårt arbete vill vi visa att man kan bedriva ett effektivt, ambitiöst klimat- och energiarbete över partigränserna.

Nedan kan du läsa mer om vad vi anser behöver förändras på statlig nivå för att kommuner ska komma längre i sitt klimatarbete.

                   

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-08-28

.