Byggherredialog

Ett arbete pågår i utvecklingen av stadsdelen Sege Park i Malmö, så det kan komma att bli en naturlig del framöver. Arbete med återbrukat byggmaterial håller på att utvecklas också.

I Uppsala konkretiseras det som kommit fram i markanvisningstävlingar i byggherredialoger.

I stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm ordnas seminarier med byggherrarna angående miljö/klimat-påverkan av byggmaterial.

Karlstads kommun är medlem och aktiva i föreningen Hållbart byggande i Värmland, vars syfte bland annat är att samla  kommuner och byggherrar som vill bidra till ett mer hållbart byggande. I samband med möten med byggherrar lyfter vi frågan om val av byggmaterial.  I dialog med byggherrar planeras ett nytt bostadsområde i Karlstad med höga hållbarhetsambitioner, bland annat på byggmaterial.

Växjö kommun har, i dialog med byggherrar, tagit fram kvalitetsprogram för nya områden, bland annat Vikaholm. Programmen ligger till grund för projektering, fastighetsförsäljning, bygglov och produktion.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.