Årsmötesdagar Skellefteå april 2024

Den 23-24 april 2024 samlades politiker och tjänstepersoner i Skellefteå för årsmötesdagar. Här finns anteckningar från delar av träffen. Kolla gärna in Skellefteå kommuns samling av filmklipp om stadens utveckling också: Skellefteå växer sessions.

Karin Degerfeldt och Evelina Fahlesson hälsar välkomna till Skellefteå

Film om visionen En hållbar plats för en bättre vardag

Evelina Fahlesson berättar om visionen. Hur ser vardagen ut i det framtida Skellefteå? Inspiration från Klimatkommunernas 13 uppgifter, med lokala anpassningar:

Vi vet att vi behöver ställa om till ett samhälle oberoende av fossila bränslen och fossilbaserade produkter. Och vi vet varför vi behöver göra den omställningen. Men hur ser vardagen ut i det klimatneutrala samhället? Vinkar småbarnen till varandra från lådcyklar på breda cykelgator? Är hyllorna i mataffären fulla med lokalproducerade, ekologiska basvaror och delikatesser? Finns det gröna stråk och parker i staden så att sköna lunchpromenader och gåmöten lockar ut folk från
kontoren? Har kommunen en egen resebyrå som säljer spännande upplevelsepaket i närområdet? Lånar biblioteket på Sara Kulturhus ut verktyg, hantverksutrustning och fröer? Har ni profilerat er inom tygåtervinning och re-design och blivit ett kunskapscentrum för hållbart mode? Hur tar vi hand om all den snö som förväntas komma?

Vi har ett ansvar att förmedla de positiva effekter som omställningen kan medföra för invånarna i Skellefteå. Skapa den gemensamma berättelsen tillsammans med näringslivet, civilsamhället, regionen, m.fl. hämta inspiration i de klimatåtgärder som genomförs varje dag i våra kommuner och skala upp. Skellefteå befinner sig nu i en unik grön samhällsomvandling som lockar folk från hela världen.

Enar Nordvik, bygglovschef Skellefteå kommun

Vi har länge jobbat med de utmaningar som större industrier innebär, än idag finns en del föroreningar. Skellefteå var länge en industristad men sen stannade det upp lite och folk började flytta härifrån.

Nu händer väldigt mycket i snabb takt: Ny fördjupad ÖP, sen ny FÖP igen, nya bostäder överallt

Det blir mycket hårdgjorda ytor i stan. Vädret blir nyckfullare med fler nollgenomgångar. Snö och vatten behöver hanteras så vi jobbar med lokalt omhändertagande av dagvatten.

Många styrdokument som ska hjälpa oss – regional utvecklingsstrategi, utvecklingsstrategi Skellefteå 2030, ÖP, Program för hållbart byggande, Träbyggnadsstrategi, Klimat- och miljöstrategi, dagvattenstrategi, VA-strategi, avfallsplan, renare luft, cykelplan. Vi ska gå från att vara världens största by till att bli en liten stad.

Vi är en kommun som är positiva till utveckling, har länge haft starka utvecklingsmiljöer tex Zero sun-huset och snart kommer Arctic Centre of Energy.

Vi är landets största stad utan persontrafik på järnväg. Men Norrbotniabanan som nu är på gång är en viktig satsning för Skellefteå kommun och regionen i stort. Tillsammans med nya resecentrum i kommunen kommer järnvägen innebära helt nya möjligheter för resor och transporter.

Etableringen av Northvolt m.m. innebär att mer än 25 000 nya Skellefteåbor kommer hit med förväntningar som behöver mötas:

 • Växande byar som ändrar karaktär
 • Skellefteåbuss har nya busslinjer
 • Elektrifiering
 • Social hållbarhet
 • Arbetsplatser med 2500 personer – större än byar
 • Träbyggande

Vi har jobbat i ÖP med Gehl architects som är bra på ”mjuka värden” tex hur vi kan skapa bra gaturum m.m Just nu har vi en intensiv debatt om P-normen, det ser ut som att det kommer vara fasta tal beroende på stadsdel. Men möjlighet att förhandla när man har mobilitetslösningar tex bilpool, cykelpool, m.m. allt fler Skellefteåbor åker buss. Väderskyddade cykelparkeringar har vi inte krävt tidigare men nu gör vi det. Detta har inte byggherrarna räknat med.

Mobilitetshubbar – där tre olika trafikslag möts. I sin enklaste form kan det vara en busstation som erbjuder långtidsparkering m.m. I Större bostadsområden och vid nya resecentrum är det andra åtgärder. Pågår en arkitekttävling för ett nytt resecentrum – smarta sätt att göra vardagen smidigare.

Om vi vågar ifrågasätta att så mycket plats går till bilparkeringar så har vi väldigt mycket yta att bygga på inne i stan

Stor kommun med mycket landsbygd
Skellefteå kommun är inte bara stad. Hemtjänsten kör mycket bil på landsbygden, sträckorna är långa. Och det behövs bra förbindelser mellan de mindre orterna och staden. Det har tidigare varit laddat att göra satsningar på centrum, de på landsbygden har känt sig bortglömda. Men nu finns en bättre diskussion om detta

Berättelsen om Skellefteå som växer är en dubbel berättelse som handlar om den stora expansionen men också en stad med kultur och där det går att bo på ett hållbart sätt. Cykelplan ska skapa ett sammanhängande gå- och cykelnät som kopplar samman viktiga mål

 

Frågor

 • är marken er eller externa aktörer som äger den?
  • Kommunen äger mycket mark, men inte mycket inne i stan – här får vi påverka på mjukare sätt, berättelsen om Skellefteå och vart vi är på väg. ”Berätta för oss hur du kan bidra”
  • Stora bolag som är kommunens gör det lätt att samarbeta
 • Bilpoolerna, är de kommunala eller privata?
  • Vi har insett att vi måste tänka om – håller inte att ha 480 bilpoolsfordon. Skellefteåkraft har haft en bilpool för anställda som varit öppen för Skellefteåbor på övriga tider
  • Våra nya invånare har en större benägenhet att tänka sig delade tjänster
 • Hur är prisbilden för att bygga i trä?
  • Finns inget som tyder på att det är dyrare men initialt var det så eftersom man behövde få koll på nya saker. Men när industrierna lärt sig så är det inte dyrare. Vi bygger mycket i trä (fastighetsbolaget och bostadsbolaget), hus, skolor, broar m.m. En person på samhällsbyggnad jobbar heltid med att koordinera besök som kommer för att titta på träbyggande
 • Har ni tillräckligt mycket morötter för att få folk att åka mindre bil?
  • Nej, vi behöver förbättra tåget och bilpooler/samåkning i samverkan för att det ska funka – det ena funkar inte utan det andra. Pratar med forskningsaktörer om vilka vi behöver jobba med och gör så mycket vi kan på de projekt där vi ändå behöver bygga om busshållplatser m.m.
 • Hur tänker ni kring flexibilitet i byggnader så de kan användas till olika saker enligt behov
 • Hur viktig har visionen varit?
  • Jätteviktigt att samlas kring en idé – det har varit ett otroligt startskott att förstå att vi behövde jobba ihop och sätta den visionen. Vi har blivit bättre på samverkan med andra men behöver bli ännu bättre

Sanna Orellano, Skellefteå Science City

Leder utvecklingsarbetet för campus Skellefteå. Intensivt år med att mejsla fram utformningen av byggnaden ACE som ska bli en mötesplats för utbildning, forskning och samarbeten. projektet är en partnering mellan Skellefteå kommun och PEAB. Det görs också ett projekt för att öppna upp campusområdet och tillgängliggöra det som en del av centrala Skellefteå.

Campuset har varit en motor för att driva på omställningen under lång tid. Det finns ett enormt kompetensbehov i Skellefteå de kommande åren, ingenjörer, lärare, osv. Aktörer i elektrifieringens hela värdekedja etablerar sig i Skellefteå.

LTU, Northvolt, Skellefteåkraft och Skellefteå kommun samarbetar. Syftet är att lyfta hela Skellefteå som en intressant arena för utveckling, alla förutsättningar på plats för att elektrifiera ett helt samhälle. Vill samla alla aktörer och fysiska testmiljöer.

ACE-huset
a collaborative arena for the future of electrification

7 vån högt med arbetsplatser, lärmiljöer, forskningsmiljöer. Utformad för att inbjuda till samarbeten mellan aktörerna i huset

Byggs i trästomme, siktar på miljöbyggnad guld modell nr 4. Med så mycket återbruk som möjligt, fasaden är som ett rutnät för att det ska vara möjligt att använda olika återbrukade material. Inte så lätt att hitta rivningsmaterial men äldsta delen av lasarettet skulle rivas och arkitekterna och PEAB hittade fina material som har fått vara med och utforma den nya byggnaden. Trappräcket kommer vara i huvudentren osv

Frågor

 • Blir det dyrare för er att använda återbrukat material?
  • Vi håller på att summera nu, vissa saker blir billigare, vissa tar mer tid. Bra att lära oss om hur man tex hanterar garantier på materialen. Fått jämförelser av PEAB
 • Hur tänker ni med fönster?
  • Ytterfönster från 80-talet. RISE och PEAB har testat så att de ska hålla
  • Några vackra fönster kan användas inne i huset
 • Ska det även vara en skola för sjuksköterskor i Skellefteå?
  • Ett test för att skapa ett samarbete mellan olika universitet i norr så att man kan erbjuda platsutbildningar hos varandra

Ta hjälp av medborgarna

Sveriges största medborgardialog

Förståelsen för samhällsutvecklingen blev mycket större av dialogen

Uppdaterade strategin 2021 med en till dialog

Utforskat hur vi kan använda AI för att ha dialog med våra medborgare.

Har fått en vana att höra med de som vi är till för vad de behöver

Dialog med elevråden – kommunen lägger ut filmer med frågor tex om torget eller resecentrum, de skickar med svar och vet att de kommer till kommunen

Vara ett föredöme

Tänker ”Vad kan vi göra där vi står”? Om vi bygger en laddare kanske det kommer nåt elflygplan. Nu finns en flygskola för elpiloter

Vi köpte flygbiojet för motsvarande mängd som användes för de anställdas flygresor och gjorde inte en så stor grej av det

Visionen är oerhört inspirerande att ha när man går till jobbet – det går att göra väldigt mycket skillnad på det lokala planet

 

 

 

 

 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.