Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 hålls digitalt den 21 april kl 13-15. Anmälan via denna länk senast 19 april.

Program

 • På gång på Miljödepartementet
  Annika Jacobson, statssekreterare
 • Hur lyckas vi med transporterna? 
  Panelsamtal mellan Annika Jacobson, statssekreterare Miljödepartementet, Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder, Lennart Bondeson, ordförande Klimatkommunerna, Bo Frank, styrelseledamot Klimatkommunerna, Gunvor Bergkvist, ersättare i Klimatkommunernas styrelse
 • Klimatkommunernas årsmöte, handlingar nedan

Klimatkommunernas årsmöte 2021

Dagordning (dagordning i word-format)

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 2020
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och disposition av vinst/förlust
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande. Valberedningens förslag för ärende 10-13
 11. Val av vice ordförande
 12. Val av styrelse samt ersättare
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om budget inkl medlemsavgift för efterföljande år
 16. Beslut om Verksamhetsplan
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Årsmötet avslutas

Klimatkommunernas stadgar

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.