Årsmöte 2020

Klimatkommunernas årsmöte kommer, som aviserat, i år att hållas på distans. Tiden för årsmötet är den 20 april klockan 15-17 och mötesrummet hittar du här

Varmt välkomna!

 

Förberedelser inför mötet:

  • Anmäl dig på den här länken senast två veckor innan mötet.
  • Läs zoom-instruktionen nedan, och testa som rekommenderat, så att du känner dig trygg med hur mötesverktyget fungerar.
  • Dagordning och bilagor hittar du här nedanför. Brev från valberedningen hittar du här
  • På dagen för årsmötet, den 20 april, logga in i mötesrummet ca 15 minuter innan årsmötet börjar, så att vi hinner testa tekniken inför mötet.

Zoom-instruktion

Här finns en film på en minut, som visar hur du går med i ett zoom-möte.
Vi rekommenderar att testa via den här länken, om du inte använt zoom tidigare.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Val av justerare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
(Bilaga 1. Årsredovisning 2019 och Revisionsberättelse 2019)
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och disposition av vinst/förlust
8. Verksamhetsberättelse
(Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2019)
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande
11. Val av vice ordförande
12. Val av styrelse samt ersättare
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Beslut om budget 2020
(Bilaga 3. Budget 2020 med prognos 2021)
16. Medlemsavgift för 2021
17. Beslut om verksamhetsplan
(Bilaga 4. Verksamhetsplan Klimatkommunerna 2020-2021)
18. Inkomna motioner
19. Övriga ärenden
20. Årsmötet avslutas

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.