Nätverksträff (zoom) 29 september

Välkomna på en nätverksträff på distans, för Klimatkommunernas kontaktpersoner, den 29 september klockan 14.00-16.00. Vi inleder med en kort info från kansliet, och ägnar sedan huvuddelen av träffen åt en diskussion av ett aktuellt påverkansområde. Anmäl dig genom att tacka ja till inbjudan i outlook.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 832 5924 4940
Passcode: 962912

Vilka incitament skulle kunna få alla kommuner till ett aktivt arbete med utsläppsminskningar?

Bakgrund: Under året kommer Klimatkommunerna undersöka hur nationella styrmedel/lagstiftning kan utformas för att få alla kommuner att arbeta med utsläppsminskningar.

Idag är det upp till varje kommun att välja om och i vilken omfattning de vill arbeta med utsläppsminskande åtgärder. Hur skulle nationell lagstiftning och styrmedel kunna motivera alla kommuner till att till exempel sätta ett klimatmål och genomföra en klimatstrategi?

Kansliet har fått på uppdrag av styrelsen gjort en nulägesanalys som ska fungera som underlag för diskussion med medlemmar och andra. Läs gärna nulägesanalysen inför mötet, och fundera på frågan här ovanför!

Styrelsen har också gett oss i uppdrag att ordna ett rundabordssamtal med andra aktörer kring frågan, så fundera gärna också på vilka ni tycker ska vara med i ett sådant möte.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.