Remisser m.m. (arbetsmaterial)

Här samlar vi gemensamma yttranden och annat som är på gång. Vi undviker bredare spridning eftersom materialet inte är färdigt och beslutat. Dela gärna med relevanta personer i era respektive kommuner, och fråga om de har synpunkter på svaret. Kommentarer skickas till [email protected]

Tack!

/kansliet

Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik i hela Sverige

Vi har skrivit ett utkast på svar till utredningen Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Kom gärna med inspel och synpunkter. Gäller ju framförallt regionerna och kollektivtrafiknämnderna, men viktigt att få in andra perspektiv också. Svaret ska vara inne senast 16 oktober och vår styrelse behöver det ca en vecka innan dess.

Motorfordonspooler

Remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22). Klimatkommunerna kommer att skriva ett eget remissvar och medverka i 2030-sekretariatets svar. Vi har kontaktat utredaren för att få veta svarsdatum, och fått svar att utredningen inte är skickad på remiss än.

Vi har ändå börjat på ett utkast till svar, detta hittar ni här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.