Energigemenskaper, effektflexibilitet och effektavgift

Att styra elanvändningen är ett relativt nytt område som blir viktigt för att vi ska kunna klara elförsörjningen och undvika effektbrist. Med smarta elnät kan elanvändningen automatiskt anpassas, exempelvis så att elbilar laddas när det finns god tillgång på el.

Energigemenskaper

Energigemenskaper kan bidra till kraftigt sänkta topp-effektbehov och energibesparingar på upp till 30 procent. Möjligheterna utforskas i ett demonstrationsprojekt i Örebro och Stockholm, där RISE tillsammans med KTH undersöker möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar.

Effektavgift

För att styra användningen av effektuttag, det vill säga hur mycket el kunderna använder på en och samma gång, tillämpar SEOM (Sollentuna Energi & Miljö AB) effektavgift helgfria vardagar klockan 07-19, då trycket på elnätet är som högst. Ett resultat av detta är att Sollentunakunden i snitt använder 15 procent mindre effekt än normalkunden och dessutom får en lägre elkostnad. Läs mer om Sollentunas effektavgift i materialet Klimatkommunernas 13 uppgifter.

Marknad för effektflexibilitet

Den lokala effektmarknaden i Uppsala län avlastar elnätet när det är ansträngt. Den skapar också möjlighet för Uppsala att växa och använda mer förnybar energi. Marknaden startade i januari 2020 och de två första säsongerna visade att antalet timmar med kapacitetsbrist minskar tack vare användningen av effektflexibilitet.. Vattenfall eldistribution är huvudansvarig. I effektmarknaden kan elnätägaren (Vattenfall) köpa effekt av så kallade flexibilitetsresurser när elnätet är ansträngt, vilket frigör kapacitet i elnätet. Flexibilitetsresurserna är elanvändare (som till exempel Uppsalahem) som har möjlighet att vara flexibel i sin elanvändning och på given signal kan göra något av följande:

  • Minska effektuttaget (genom att minska användningen av el)
  • Öka elproduktionen (genom att aktivera reservkraft eller annan elproduktion)

Det är svårt för små, enskilda elanvändare som hushåll och mindre verksamheter att själva delta på marknaden. Det finns en budgräns för minsta effektvolym som är svår för små elanvändare att uppnå. Istället kan de ansluta sig till en så kallad aggregator, som samlar flera små elanvändare i ett gemensamt bud, och genom det delta i handeln. Läs mer

Senast ändrad: 2023-09-18 2:25

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.