Ställ krav på förnybar el

Se till att kommunkoncernen bara köper och använder el från förnybara energikällor. Nästan alla medlemmar i Klimatkommunerna ställer krav på 100 procent förnybart när de upphandlar elavtal.

Exempel från Klimatkommunerna

Upplands Väsby köper förnybar el med hjälp av SKL

Upplands Väsby kommun avropar från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) avtal. Där har elleverantörer kvalificerat sig för att ansluta sig till avtalet, som medlemmar i SKI sedan kan avropa ifrån. Då behövs det inga formuleringar utan räcker med att man kryssar i vad man vill ha i de färdiga mallar som erbjuds av SKI, däribland huruvida man vill köpa förnybar el eller inte. Kommunen har varit med på detta avtal sedan 2018 och har bara goda erfarenheter såhär långt.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.