Ställ krav på förnybar el

Se till att kommunkoncernen bara köper och använder el från förnybara energikällor. Nästan alla medlemmar i Klimatkommunerna ställer krav på 100 procent förnybart när de upphandlar elavtal.

Upplands Väsby: köper förnybar el med hjälp av SKR

Upplands Väsby kommun avropar från Addas (SKRs inköpscentral) avtal. Där har elleverantörer kvalificerat sig för att ansluta sig till avtalet. Då behövs det inga formuleringar utan räcker med att man kryssar i vad man vill ha i de färdiga mallar som erbjuds, däribland huruvida man vill köpa förnybar el eller inte. Kommunen har varit med på detta avtal sedan 2018 och har bara goda erfarenheter såhär långt. Läs mer

Köpa lokalproducerad solel istället för att äga solceller?

Svenska kommuner har traditionellt upphandlat solceller i egen regi. Men de senaste åren har flera kommuner gått över till att upphandla lokalproducerad solel med energiköpsavtal, eller Power Purchase Agreement (PPA) som det också kallas. Vid en upphandling av solel med PPA är det leverantören som bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunens tak eller som en solpark. I avtalet mellan parterna förbinder sig kommunen att köpa elen som produceras av anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Och solcellsleverantören fungerar i praktiken som elleverantör. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.