Vindkraftverk på ett fält.

Köpa förnybar el

Se till att kommunkoncernen bara upphandlar tredjepartscertifierad el från förnybara energikällor, i egen regi eller via Adda. Ett vanligt sätt att upphandla lokalproducerad el från förnybara källor är energiköpsavtal, där leverantören bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunens tak eller som en solpark.

Avrop från Adda

Kommuner kan avropa el från förnybara källor från Addas (SKRs inköpscentral) avtal. Där har elleverantörer kvalificerat sig för att ansluta sig till avtalet, och man kryssar i vad man vill ha i de färdiga mallar som erbjuds, däribland huruvida man vill köpa förnybar el eller inte. Upplands Väsby kommun har varit med på detta avtal sedan 2018 och har goda erfarenheter. Läs mer

Energiköpsavtal

Svenska kommuner har traditionellt upphandlat solceller i egen regi. Men de senaste åren har flera kommuner gått över till att upphandla lokalproducerad solel med energiköpsavtal, eller Power Purchase Agreement (PPA) som det också kallas. Vid en upphandling av solel med PPA är det leverantören som bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunens tak eller som en solpark. I avtalet mellan parterna förbinder sig kommunen att köpa elen som produceras av anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Och solcellsleverantören fungerar i praktiken som elleverantör. Läs mer

Vindkraftverk på annan ort

Region Skåne har upphandlat sex vindkraftverk som ska el motsvarande 40 procent av Region Skånes elanvändning. De sex vindkraftverken finns i Hultsfreds kommun i Småland. Produktionen beräknas stabilisera och minska Region Skånes kostnader för elanvändningen. Från femte året och framåt beräknas vindkraftverken bidra positivt till Region Skånes resultat.

Sollentuna kommun och Västerås bostadsbolag Bostads AB Mimer äger egena vindkraftverk i Bösjövardens vindpark i Mora kommun. Inför invigningen av vindparken anordnade Sollentuna kommun en tävling där invånare fick komma med förslag på vad de tre vindkraftverk som kommunen äger skulle heta. Kraftverken kallas nu för Sol, Vind och Vatten efter Sollentunaprofilen Ted Gärdestads kända låt. Verken beräknas producera 22-25 GWh. Den egenproducerade elen från vindkraftverken kommer täcka cirka 50 procent av kommunens eget behov. Vad gäller Bostads AB Mimer täcker vindkraftsverket 40 procent av Mimers behov av elenergi för fastighetsdriften.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.