Samarbete med idéburen sektor

Engagerade medborgare och föreningar har en viktig roll i omställningen. De kan bidra med idéer och stöd till kommunens klimatarbete, samtidigt som de kan ge inspiration till fler att leva hållbart. Här samlar vi några exempel på hur kommuner och civilsamhälle kan samarbeta, skicka gärna in fler om ni har!

Kristianstad: Samrådsgrupp för klimatet

Kristianstads kommun inrättar en samrådsgrupp för klimatet, ett beslut som grundar sig på ett medborgarförslag som lämnades in under 2019. Syftet med samrådsgruppen är att arbeta tillsammans med den idéburna sektorn för att tillsammans minska samhällets klimatpåverkan. Samrådsgruppen blir en plattform för informations- och kunskapsutbyte mellan kommun och lokala organisationer och föreningar, som främjar den lokala omställningen mot ett hållbart samhälle. Läs mer 

Vi vill att vår kommun steppar upp sitt klimatarbete, vad kan vi göra?

Vad bra att ni vill påverka er kommun – heja er! Det finns massor av användbart material och exempel på vår hemsida. Troligen är tiopunktslistan som ni hittar under rubriken ”Kunskapsbank” är ett bra ställe att börja på. Kanske kan ni boka en fikaträff med klimatintresserade politiker för att bekanta er med varann och hitta gemensamma nämnare? Då kan ni titta på listan tillsammans och lägga upp en plan för att få fart på kommunens klimatarbete.

Ett annat tips till engagerade kommuninvånare är att gå igenom handlingarna till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i god tid före mötena, ringa in det ni tycker är viktigt ur klimatsynpunkt, och för fram era synpunkter, tips och idéer till enskilda politiker i kommunen. Det kan bli ett stöd inför och under mötet. Ofta är det bra att ta personlig kontakt.

Vi ser att det ofta är konkreta exempel på åtgärder som andra kommuner gjort är det som bäst sporrar till action. Personlig kontakt med den eller de personer som beslutat om eller arbetat med åtgärderna ifråga är guld värt – SNO IDÉER, säger vi!

Hitta positiva synergieffekter

Viktigt är också att fokusera på att hitta positiva synergieffekter av klimatarbetet – och dessa finns det gott om! Det kan handla om hälsovinster (och sparade pengar) genom att öka personalens och invånarnas cyklande, ekonomiska besparingar när kommunen energieffektiviserar sina byggnader och inför mer vegetarisk mat i skolorna. Och det finns många smarta sätt att lyfta lokalt näringsliv genom att tillsammans jobba med energi- och klimatfrågor.

Fira mera!

Kom ihåg att uppmärksamma/fira minsta lilla framgång samtidigt som ni kräver mer av kommunen, så att de känner sig både bevakade och uppbackade. Kanske kan ni engagera någon intresserad reporter på lokaltidningen att göra en artikelserie eller liknande om kommunens klimatarbete? Lycka till!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.