VEGA-projektet, tips och material

Under 2016 arbetade skolor runt om bland Klimatkommunernas medlemmar med att minska matens klimatpåverkan. I projektet VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande, tog pedagoger, elever och kökspersonal gemensamt fram och genomförde aktiviteter. Projektet resulterade i Vegaguiden. Där får du bland annat svar på Hur minskar vi matsvinnet på skolor? Hur får vi fler att våga vego? Hur skapas elevengagemang? Hur kan mat och klimat användas i undervisningen?

Dokumentation från slutseminarium

Den 24 november 2016 arrangerades projektets slutseminarium i Örebro där skolorna berättade om hur de arbetat och vilket resultat det fått. Anteckningar från träffen finns här.

Presentationerna kan du klicka dig vidare till här:

Smartare mat, Örebro kommun

VEGA på Sörgårdsskolan, Östersunds kommun

MatRätt, processledning och lektionsupplägg, Malmö Latinskola

VEGA på Väse skola, Karlstad kommun

VEGA – Sollentuna kommun

Mat och klimat, Naturvårdsverket

VEGA, orrvikens-skola-2016, Östersunds kommun

Dokumentation från uppstartsträff VEGA

Här finns programmet och här finns anteckningar från dagen.

Hur påverkar våra matval klimatet egentligen? – Britta Florén, SP
Maten står för uppemot 30 % av vår klimatpåverkan, vilket motsvarar ca 2 ton co2/person och år. Ska vi nå klimatmålen behöver våra kostvanor ändras. I Sverige serveras drygt 3 miljoner offentliga måltider varje dag. Det finns alltså en enorm potential att påverka! Den kunskap som sprids i kommunerna om varför det görs förändringar på matsedeln leder också till förändringar i privatkonsumtionen. Livscykelanalyser visar att det är en stor och tydlig skillnad på klimatpåverkan mellan animaliska och vegetariska råvaror. De senaste 20 åren har dessutom köttkonsumtionen ökat med 43 %, ökningen består till största delen av importerat kött. Vi behöver hitta nya vanor! Göteborg stad har till exempel vegetarisk mat en dag varannan vecka och två dagar varannan vecka. En skola på Brännö valde dock att servera två vegetariska rätter varje vecka. Skulle hela Göteborg stad göra det (alltså från tre till fyra vegetariska rätter på två veckor) skulle det motsvara 1780 bilars års körning.

Vegetarisk inspiration – Louise Dahl, Klimatmat
Kocken Louise Dahl följde oss i VEGA-projektet  och höll inspirationsworkshops på skolorna som deltog i VEGA.  På uppstartskonferensen berättade hon bland annat om att ca 30 % av världens befolkning är vegetarianer, i Sverige är det ungefär var tionde som är vegetarian. Begränsningen av råvaror kan ibland vara största källan till inspiration – utgå från vad vi har i säsong och kombinera smaker efter det. Många är skeptiska till ordet vegetariskt, men behöver vi kalla det vegetariskt? På skolan Malmö Latin gick det åt tre bläck när det serverades vegetarisk lasagne och när det serverades lasagne med zucchini gick det åt åtta bläck. Det var dock exakt samma rätt. Varför ska vegetarisk mat efterlikna  kötträtter? Kan inte vegetarisk mat ta den plats den förtjänar istället? Lek med smaker! Vad sägs till exempel om kombinationen gulbeta + kokos + lime? Läs mer om Louise Dahls tips i VEGA-guiden.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.